יום ראשון י"ט באב תש"פ 09/08/2020
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

הצטרף לרשימת תפוצה

נא הכנס מייל תקני
הרשם
הצטרפותכם לרשימת התפוצה – לכבוד היא לנו, בקרוב יחד עם השקתה של מערכת העדכונים והמידע תעודכנו יחד עם עשרות אלפי המצטרפים שנרשמו כבר.
בברכה מערכת 'עולם התורה'

יש לי מושג

לשבת, לקום

המחלוקת הקיימת כיום לגבי עמידה/ישיבה בעת קריאת עשרת הדברות בבוקרו של חג השבועות נובעת ממלחמת חז"ל בצדוקים בסוף תקופת בית שני, ושכחת הדבר בהמשך הדורות.

נ. ליברמן כ"ז בתשרי תש"ע - 15/10/2009 19:45

כיום קיימת במקומות רבים מחלוקת לגבי אופן שמיעת קריאת עשרת הדברות בבוקרו של חג השבועות; האם בישיבה או בעמידה.

לשתי הדעות מקורות איתנים, כשהאחת אוחזת במנהג העמידה לכבוד קריאת עשרת הדברות, שהן עיקרי דברי התורה, והשניה מורה על ישיבה, שהיתה חלק ממלחמתם של חז"ל בצדוקים.

כת מן הצדוקים היתה בתקופת בית שני שטענה, כי רק עשרת הדברות הינם תורת ה' ושאר דברי התורה אין מעמדם כדברים אלו, מפני שבמעמד הר סיני העניק הקב"ה בעצמו רק את עשרת הדברות עפ"ל. גישה זו משוללת דעת יהודית ואף סותרת את העיקר השמיני שבשלושה עשר עיקרי האמונה, כפי שניסחם הרמב"ם בפירושו למשנה, מסכת סנהדרין, פרק י': היסוד  השמיני -  (היות התורה מן השמים) והוא שנאמין כי כל התורה הזאת הנתונה ע"י משה רבנו ע"ה, שהיא כולה מפי הגבורה. כלומר, שהגיעה אליו כולה מאת ה' יתברך".

על מנת ללחום בכת זו, החליטו חז"ל לבטל את המנהג של עמידה בשעת קריאת עשרת הדברות, שנהגה להבעת כבוד וחיבה לעשרת הדברות, עיקרי המצוות, ולזכר עמידתם של אבותינו במעמד קבלת התורה, על מנת להראות כי כל תורת משה הינה תורת ה' ולא רק עשרת הדברות, כפי שטענו.

עם השנים נשתכחה כת זו, ושוב לא הבינו הקהל את הטעם בביטול מנהג העמידה בעת קריאת עשרת הדברות, ונוצרה מחלוקת בין המצדדים לעמוד, כמנהג קדמונים, לבין המצדדים לשבת, כמנהג שהנהיגו חז"ל.

למעשה, כיום, חלוקות הדעות, וישנם מגדולי דורנו, כראשון לציון, הרב עובדיה יוסף שליט"א, (בספרן 'יחווה דעת', חלק א', סימן כ"ט) הטוענים כי עדיין יש לשבת בקריאת עשרת הדברות בשל גזירת חז"ל שגזרו מפני 'תרעומת המינים', וכן, אינם מקבלים את החזרת מנהג העמידה כפי שהנהיגוהו חלק מן האחרונים, שטענו כי כיום אין כבר את כת זו, מפני שרק בעת האחרונה התגלתה ההסטוריה של החילוק ושל מה שעמד מאחורי שיקולי חז"ל
בבטלם את מנהג העמידה, ולו היו מודעים לכך, חזקה עליהם שהיו אוסרים גם כן את העמידה מסיבה זו.

מן העבר השני, גורסות דעות אחרות, כדעתו של רבי משה פיינשטיין, (ז' באדר ה'תרנ"ה, 1895 -  ג' באדר ב' ה'תשמ"ו, 1986) כי העמידה בעת עשרת הדברות אינה כלולה בגזירת חז"ל שלא לעמוד מפני 'תרעומת המינים', מפני שסיבת העמידה איננה משום שעשרת הדברות חשובים יותר משאר התורה, כי אם קיום מעשה אבות סימן לבנים, לעמוד בעת קריאת עשרת הדברות כפי שעמדו אבותינו בעת קבלת התורה בהר סיני. כן, סובר רבי משה פיינשטיין בספרו שו"ת 'אגרות משה' או"ח ד', סימן כ"ב, כי אין בתרעומת המינים, בשביל לבטל כיום מנהג זה, ופוסק כי יש לכל אחד לנהוג
לפי מנהג המקום ואין למחות בעד העומדים.

אלו ואלו דברי אלוקים חיים...

***

בשל הקראים חז"ל אף בטלו את מנהג כלילת אמירת עשרת הדברות כחלק אינטגרלי מקריאת שמע בכל יום. חז"ל אף הנהיגו אכילת מאכלים שונים בשבת וביו"ט במסגרת מלחמתם בקראים.