יום שלישי י"ג בחשון תשפ"ב 19/10/2021
חפש

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

חדשות

חברות הביטוח הטעו את המבוטחים- וייקנסו על כך במאות אלפי שקלים

על חברות הביטוח הגדולות במשק נקנסו בגין הפרת הוראות, פעולות ללא ידיעת המבוטחים והטעייתם

איתן פריד כ"ה בתשרי תש"ע - 13/10/2009 16:13

קנסות בסכום כולל של מאות אלפי שקלים הוטלו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ידין ענתבי על ביצוע עבירות הטעייה ופעולות ללא ידיעת המבוטחים על ידי חברות הביטוח.


ענתבי הטיל קנסות כספיים על "הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ", "מיטבית עתודות חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ", "מגדל ניהול קופות גמל בע"מ" ועל "הראל גמל בע"מ".


הקנס על הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ, בסך 484,800 שקלים, הוטל בשל מסירת מידע לא מלא לממונה בהודעה אשר הוגשה בעניין מכירת 2.5% ממניות הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ.


נוסף על כך, הוטל על הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ קנס נוסף בסך של 37,500 שקלים, בשל הפרת הוראות המפקח על הביטוח הנוגעות לכללי פרסום מידע באתר האינטרנט של חברת הביטוח, וכן קנס בסך של 37,500 ₪ בשל הפרת הוראות המפקח בכך שהחברה ציינה על תעודות הביטוח שהפיקה את גיל הנהג הצעיר ביותר הנוהג ברכב בדרך קבע, באופן שאינו תואם את ההוראות.


בהודעת משרד האוצר אודו הודגש, כי מדובר בפגיעה מהותית בעניינם של מבוטחים, שכן מבוטח עלול לחשוב שאין כיסוי לנהגים מתחת לגיל הנהג שצוין על תעודת הביטוח.


הקנס על מיטבית עתודות- חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ, בסך של 37,500 שקלים, הוטל בשל עריכת שינויים בבקשות העברת כספים של מבוטחים ללא ידיעתם, זאת בניגוד להוראות הדין הנוגעות להעברת כספים בין קרנות פנסיה.
 

הקנס על מגדל ניהול קופות גמל בע"מ, בסך של 37,500 ₪, הוטל בשל הפרת הוראות הנוגעות לכללי פרסום התשואה של הגופים המוסדיים, כאשר, בין היתר, פרסמה תשואה נטו במקום תשואה ברוטו.

הקנס על הראל גמל בע"מ, בסך של 33,750 ₪, הוטל מכיוון שהחברה לא המציאה למשרד המפקח מסמכים בנוגע לפתיחת חשבון של עמית בקופת גמל אשר נתבקשה להמציא. המסמכים נדרשו על מנת לברר תלונה שהוגשה ליחידה לפניות הציבור באגף שוק ההון, ביטוח וחסכון. בהחלטתו קבע הממונה שעל חברה מנהלת להמציא מסמכים אשר נדרשו ממנה ולעשות כן במועד גם אם המסמכים המבוקשים מצויים בידי מי שמפעיל מטעמה את קופות הגמל ולא בידיה היא.