יום שלישי י"ג בחשון תשפ"ב 19/10/2021
חפש

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

חדשות

הגרעון הממשלתי ממשיך לצמוח

מתחילת השנה מסתכם הגרעון בכ-22 מיליארד שקל, לעומת עודף של 1.3 מיליארד שקל בשנה שעברה

משה שוורץ כ"ד בתשרי תש"ע - 12/10/2009 12:40
גרעון הממשלה לשנת התקציב 2009 הולך וגדל. מנתוני החשב הכללי באוצר עולה, כי מתחילת השנה הסתכם הגירעון בסך של 21.9 מיליארד שקלים. בתקופה המקבילה אשתקד היה לממשלה עודף בסך של כ-1.3 מיליארד שקלים.
 
על-פי האומדנים שנערכו בחטיבה למידע ניהולי באגף החשב הכללי, עולה כי בחודש ספטמבר היה לממשלה גירעון בפעילותה התקציבית בסך של 2.6 מיליארד שקלים וגירעון של 2 מיליארד בפעילות הכוללת מתן אשראי נטו.
 
הגירעון ב-12 החודשים האחרונים, מאוקטובר 2008 עד ספטמבר 2009, עלה מכ-36 מיליארד שקלים בחודש הקודם לכ-38.4 מיליארד שקלים.
 
סך ההוצאות של משרדי הממשלה בחודש ספטמבר גבוהות יחסית והסתכמו בכ-17.5 מיליארד שקלים עקב הוצאות מיוחדות: העברות לקרנות הפנסיה הותיקות, פיצוי רטרואקטיבי בגין שינוי שיטת העדכון של תשלומים לגמלאי הממשלה ומענק יובל לעובדי המדינה. נושאים אלו הגדילו את ההוצאה בכ-1.3 מיליארד שקלים.
 
מתחילת השנה מסתכמות הוצאות משרדי הממשלה בסך של כ 142.8 מיליארד שקלים, הוצאה גבוהה בכ-5.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בתקציב המקורי המאושר ל-2009 מתוכנן גידול של כ 5.3% בהוצאות המשרדים בהשוואה לתקציב מקורי של 2008.
 
מהנתונים עולה עוד, כי סך ההכנסות ממסים הסתכמו בחודש ספטמבר בכ-15.3 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-15.4 בספטמבר אשתקד. מתחילת השנה הסתכמו הכנסות המסים בכ-132.5 מיליארד שקלים, כ-76.6% מהתכנון השנתי בתקציב המקורי. בתקופה המקבילה אשתקד נגבו 143.2 מיליארד שקלים.
 
במשרד האוצר מדגישים, כי על-פי פרסומי בנק ישראל והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המצב הכלכלי במשק ברבעון השני של 2009 טוב מהאומדנים המוקדמים. גם באשר למדד המשולב של בנק ישראל, נרשמה התאוששות - המדד המשולב לחודש אוגוסט עלה ב-1.3%, בדומה לעליה בחודשים מאי-יולי, תופעה שמעידה על התרחבות הפעילות במשק.
 
נתוני המגמה מצביעים על עליה הן במיסים הישירים והן במיסים העקיפים. השינוי במגמה חל לאחר תקופה ממשוכת של ירידה, החל מהרבעון השלישי של 2007 במיסים ישירים, ומהרבעון השני 2008 במיסים עקיפים. השינוי במגמה במסים ישירים מסתמן מחודש מאי 2009, ואילו במסים העקיפים מסתמן שינוי במגמה כבר מחודש מרץ 2009.
 
כך למשל, בחודשים ינואר-ספטמבר 2009 גבתה רשות המסים כ-2.5 מיליארד ש"ח מעבר ליעד שנקבע בתקציב לשנת 2009. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מהעלייה בצריכה הפרטית מעבר לאומדנים בבסיס התקציב וכן מהפרשי עיתוי עקב הגידול ביבוא כלי רכב בחודש יולי 2009. באוצר מציינים, כי נרשמה ירידה עקבית בהחזרים של מס התשומות, שתרמה אף היא לגידול בהכנסות בהשוואה לאשתקד.
 
הכנסות רשות המסים בחודשים ינואר-ספטמבר 2009 הסתכמו ב-129 מיליארד ש"ח לעומת 139.6 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות ירדו ההכנסות בשיעור ריאלי של 9.7%.