שבת כ"ג בכסלו תשפ"ב 27/11/2021
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

הצטרף לרשימת תפוצה

נא הכנס מייל תקני
הרשם
הצטרפותכם לרשימת התפוצה – לכבוד היא לנו, בקרוב יחד עם השקתה של מערכת העדכונים והמידע תעודכנו יחד עם עשרות אלפי המצטרפים שנרשמו כבר.
בברכה מערכת 'עולם התורה'

מקומון

פיצול דירות: המותר והאסור

האם מותר לפצל דירה ליחידות דיור קטנות? מי יכול להתנגד ותחת איזה קריטריונים? מאמר זה יאיר את עיניכם: אל תבצעו שינויים ללא שבדקתם את הנושא ביסודיות

ראובן שטיין, ב' באדר תש"ע - 16/02/2010 12:59
בית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב חייב לאחרונה בעל דירה, שפיצל אותה ליחידות דיור קטנות, להחזיר אותה לקדמותה, ובנוסף הוא קיבל קנס חריג של 230.000 ₪.

על פי החוק, כל שינוי, המשנה את החלוקה בין שטחים עיקריים, לשטחי שרות (למשל הפיכת מחסן או חניה לשטח מגורים) מחייב קבלת היתר בניה.

במידה ולא נותרו זכויות בניה, ו/או מבוקש שינוי המביא להוספת יחידות דיור, יש לבצע  שינוי תב"ע (תכנית בינוי עיר) החלה על המקום.

חשוב לדעת שלרוב, התב"ע הקיימת, אינה מאפשרת לפצל דירות מאחר ומוגדרת בה צפיפות מקסימאלית, כלומר מספר מרבי של יחידות דיור המותרות במגרש זה. לעיתים גם מוגדר בתב"ע גודל מינימאלי של הדירה.

כדי לפצל דירה קיימת  דרך חוקית, יש לעבור את התהליך כפי שמפורט בתמצית להלן: תיקון התב"ע לציפוף, כלומר להוספת דירות ושינוי הגודל המינימאלי של הדירה. תיקון שני נושאים אלו מחייב תב"ע נקודתית, אותה יש להעביר לאישור הועדות: המקומית והמחוזית לתכנון ובניה. הליך כזה אורך כשנה. לאחר אישור התב"ע, ניתן להגיש בקשה להיתר בניה לפיצול הדירות.  בנוסף  יש להביא בחשבון את תשלום היטל ההשבחה בגין עליית הערך של הנכס / הקרקע.

בזמן הפקדת התב"ע ע"י הועדה המחוזית,  רשאים  שכנים ושותפים לנכס, להגיש התנגדויות אשר יידונו  בוועדה המחוזית. סיבות אפשריות להתנגדות הן: חשש מבעיות חניה, הגדלת נפח האשפה, מטרדי רעש ועוד.

אישור תב"ע חדשה, במגרש משותף עם אחרים, מחייב על פי החוק  גם אותם בתשלום היטל ההשבחה.

כאשר יש התנגדות של שכנים הטוענים שערך דירתם יירד כתוצאה מהפיצול, עלולה הועדה המקומית לתכנון ובניה להיות חשופה לתביעת שכנים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, בגין ירידת ערך ולכן רק אם תהיה חתימה של כל הדיירים על הסכמתם לפיצול או יינתן שיפוי מתאים, תוכל הועדה לשקול את אישור הבקשה לפיצול.

לאחרונה נדונו בוועדה המקומית לתכנון ובנייה בכרמיאל, מספר מקרים בהם פוצלו דירות/בתים, ללא אישור והחלו הליכים משפטיים כנגד מפירי החוק. בכמה מהמקרים הורה בית המשפט להרוס או לבטל את הדירות הנוספות וכן שטחי בניה שנבנו ללא היתר, אלא אם יקבלו הבעלים היתר בניה, בתוך פרק זמן מוגדר. כמו כן הוטלו קנסות על העבריינים.  מובן  כי על מנת להסדיר את העברות, על בעלי המקרקעין לעבור את התהליך שתואר לעיל, מבלי שיהיו בטוחים בתוצאותיו.

מאמר זה נכתב על מנת להאיר את עיני התושבים, כדי שלא יבצעו שינויים ללא שבדקו את הנושא קודם עם מינהל ההנדסה.

נ.ב. מערכת 'טוג' מבהירה כי כללי ההתנגדות הם על פי חוק בלבד, ועל כל אחד לשאול מורה הוראה לפני התנגדות או תביעה.