יום שישי ט' בניסן תשפ"ג 31/03/2023
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

הצטרף לרשימת תפוצה

נא הכנס מייל תקני
הרשם
הצטרפותכם לרשימת התפוצה – לכבוד היא לנו, בקרוב יחד עם השקתה של מערכת העדכונים והמידע תעודכנו יחד עם עשרות אלפי המצטרפים שנרשמו כבר.
בברכה מערכת 'עולם התורה'

יש לי מושג

נבוכדנצר מלך בבל

הרואה את ביתו של נבוכדנצר אומר ברוך שהחריב ביתו של נבוכדנצר (ברכות נ"ד). היום לפני אלפיים חמש מאות שישים ושש שנים מת נבוכדנצר מלך בבל שהחריב את בית המקדש הראשון והגלה את עם ישראל לבבל

מיכל פרידמן כ"ו באדר תש"ע - 12/03/2010 10:00
נבוכדנצר היה מזרעו של נמרוד הרשע (פסחים צ"ד( אשת נבוכדנצר "שמירה" שמה, ורבנן אמרי "שמירמית" שמה (ויק"ר פי"ט .(בבל היא עגלה משולשת שהעמידה 3 מלכים: נבוכדנצר, אויל מרודך ובלשאצר (ב"ר פ צ"ד) שלושה מלכים מלכו בכיפה: אחאב ואחשורוש ונבוכדנצר (מגילה י"א)

חז"ל קוראים לנבוכדנצר רשע בן רשע, אבל לגבי טוריינוס הרומאי הרשע נחשב אפילו נבוכדנצר מלך הגון שראוי לעשות נס (של חנניה משאל ועזריה) על ידו (תענית י"ח)
נבוכדנצר נחשב לרשע על שהחריב את ביהמ"ק ועשה עצמו כאלוה.     

 
נבוכדנצר מלך בבל כשדאה (=הכשדי) (עזרא ה') עלה על יהויקים מלך יהודה בירושלים, כבשהו והיה לו עבד שלוש שנים. כאשר מרד בו, שלח נבוכדנצר את גדודי כשדים שהתחברו עם גדודי ארם מואב ובני עמון נגד יהויקים. אחרי מות יהויקים מלך יהויכין בנו. נבוכדנצר בא עם חילו, צרו על ירושלים וכבשוה. יהויכין נפל ביד מלך בבל הוא ואמו וסריסיו. נבוכדנצר הגלה אותם לבבל עם השרים וגיבורי החיל עשרת אלפים איש, ביניהם אנשי חיל שבעת אלפים. לקח עמו את אוצרות בית המלך, אוצרות בית ה' וכלי המקדש והשאיר את דלת העם עליהם המליך את צדקיהו. 
 
כאשר מרד צדקיהו, עלה נבוכדנצר על ירושלים וצר עליה עם כל חילו בעשירי לחודש העשירי - עשרה בטבת. בתשעה לחדש הרביעי (תמוז) גבר הרעב, העיר נכבשה בי"ז בתמוז, המלך ובני ביתו ברחו דרך ערבות יריחו, נתפשו ונאסרו בנחשתיים. הם נשלחו למלך בבל לרבלה, ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו. 

נבוכדנצר שלח את נבוזראדן שהשלים את החרבת ירושלים (מ"ב כ"ד, ירמיה נ"ב, דהי"ב)
 
כאשר עלה נבוכדנצר על ירושלים בפעם הראשונה לקח עמו ילדים טובי מראה ומשכילים לעמוד בהיכלו, ובהם דניאל, חנניה מישאל ועזריה, וגם את מרדכי לקח עמו (אסתר ב' ו'). בשנת שתים למלכותו חלם חלום ורק דניאל מצא פתרונו, ועל כן הפקיד אותו לשליט בכל מדינות בבל. 
 
נבוכדנצר ציווה לעשות צלם זהב בבקעת דורא בבבל, וציווה את עבדיו להשתחוות לפניו, אבל חנניה מישאל ועזריה לא שמעו לו. הוא השליכם באש לשרפם, אבל שלשתם ניצלו בדרך נס. 

נבוכדנצר נטרד שבע שנים מבין האנשים אל החיות ואכל כבהמות עשבים. ארבעה בני אדם עשו עצמן אלוהות והרעו לנפשן: פרעה, חירם, נבוכדנצר ויואש מלך יהודה. מה עשה הקב"ה? הגלהו למדבר עד שהוא במלכותו, והאכילו עשב כבהמה (שמות רבה פ"ח), שרכב על ארי וקשר תנין בראשו (שבת קמ"א:). 

מקרה אחד לצדיק ולרשע לַטּוֹב וְלַטָּהוֹר וְלַטָּמֵא. טמא זה נבוכדנצר. טוב זה שלמה שבנה את ביהמ"ק ומלך ארבעים שנה ונבוכדנצר החריבו ומלך ארבעים שנה (תנחומא פ' אחרי מות סי' א)

כשמת נבוכדנצר ונקבר למחרת הוציאו אויל מרודך בנו מקברו וגררו והשליכו כנצר נתעב כדי לבטל גזרותיו.