יום ראשון ט' בתשרי תשפ"ד 24/09/2023
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

הצטרף לרשימת תפוצה

נא הכנס מייל תקני
הרשם
הצטרפותכם לרשימת התפוצה – לכבוד היא לנו, בקרוב יחד עם השקתה של מערכת העדכונים והמידע תעודכנו יחד עם עשרות אלפי המצטרפים שנרשמו כבר.
בברכה מערכת 'עולם התורה'

יש לי מושג

קידוש ה'

מצוות "קידוש ה'" אינה בהכרח "למות על קידוש ה'" אלא גם "לחיות על קידוש ה'"

אבי לזר כ"ו באב תשס"ט - 16/08/2009 06:03


מצוות "קידוש ה'" אינה בהכרח "למות על קידוש ה'" אלא גם "לחיות על קידוש ה'", למשל "שיהיה דיבורו בנחת עם הבריות, ודעתו מעורבת עימהם, ומקבלם בסבר פנים יפות, ועל ידי זה מקלסים אותו ואוהבים אותו, ועליו נאמר "ישראל אשר בך אתפאר". [רמב"ם]


אלא שבמצוות קידוש ה' ישנה דרגה שלא שייכת ביתר המצוות, במצוות שופר או לולב האפשרות היחידה לקיימם היא רק על ידי אדם חי, אדם מת פטור מן המצוות כמו שכתוב "במתים חפשי" כיוון שמת נעשה חפשי מהמצוות. יתרה מזאת, אם יש לאדם שתי אפשרויות או לקיים מצוות לולב או לקיים מצוות פיקוח נפש - הרי שפיקוח נפש גובר על לולב, ואם גוי אומר לישראל אם תקיים מצוות לולב אהרוג אותך - פטור היהודי ממצוות לולב, כיון שחייו חשובים יותר ממצוות לולב. אך במצוות קידוש ה', אחד מאופני הקיום שלה זה על ידי המוות, שבעצם מותו הוא קיים מצווה, אמנם על ידי מצווה זו הוא נעשה חפשי מכל המצוות שבתורה, אבל בעצם מיתתו קיים מצווה גדולה של קידוש ה'. ומצווה זו היא מצווה כיתר המצוות שבתורה, וכמו שיש מצווה לתקוע בשופר בראש השנה ולאכול מצה בפסח כך בדיוק, אם לא יותר, יש מצווה למות על קידוש ה'.


אימתי חייבים למות על קידוש ה'? אם הגוי מחייב את היהודי לעבור על אחת משלושת העבירות החמורות שהן עבודה זרה, גילוי עריות או שפיכות דמים, או ביתר המצוות אם זו שעת השמד, [שעת השמד - כשעומד מלך רשע וגוזר שמד על ישראל לבטל דתם או מצווה מן המצוות. רמב"ם] או אם הגוי אונס בפהרסיא.


רעיון עמוק טמון במצווה זו של למות על קידוש ה', אם יש לאדם בשביל מה למות ממילא יש לו גם בשביל מה לחיות, אבל אחד שאין לו בשביל מה למות אז למה לו חיים?


ישנם שלושה אופנים למות על קידוש ה'.

א. יהודי שנהרג בעל כורחו, שאין לו שום אפשרות להימלט מההריגה, וכגון שהמניעים של הגוי זה השנאה, "שנאת עולם לעם עולם" כפי ההלכה שעשיו שונא ליעקב. ובאופן הזה נהרגו רבי עקיבא ויתר הרוגי המלכות שבדורו, עליהם אנו מתפללים - "אבינו מלכנו עשה למען הרוגים על שם קודשך" אלו שנהרגו רק בגלל שהם יהודים, אלו שנהרגו על שם קדשך.

ב. יהודי שנהרג מבחירה, שהיתה לו אפשרות לבחור בחיים ואף על פי כן בחר במוות, וכגון שהמניעים של הגוי היו להעביר את היהודי על דתו, ל"נצר" אותו, ל"אסלם" אותו, ובאופן הזה נהרגה חנה ושבעת בניה, המלך אמר להם או שתעבדו עבודה זרה או שתיהרגו והם בחרו להיהרג, ועליהם אנו מתפללים - "אבינו מלכנו עשה למען טבוחים על יחודך" אלו שנהרגו על יחודך, שיחדו את שמך בשעת הריגתם, שבחרו וכוונו להיהרג למען שמך.

ג. יהודי שמאבד עצמו לדעת, מתאבד, כיון שיודע שלא יעמוד בנסיון או בייסורים של הגוי, ובאופן הזה נהרגו ארבע מאות ילדים וילדות שהיו באוניה וידעו שהגויים רוצים להכשילם בגילוי עריות והם התאבדו וקפצו למים. [גיטין נז] ועליהם אנו מתפללים - "אבינו מלכנו עשה למען באי באש ובמים על קידוש שמך" הם מעצמם באו אל מותם במים ואל שריפתם באש.


במסע הצלב הראשון, שארע בשנת תתנ"ו [1096] הגיעו הצלבנים לקהילות שו"מ [שפירא, וורמיזא, מגנצא] שהן היו הקהילות המרכזיות באשכנז ורצחו וטבחו ללא רחם, היו כאלו שנהרגו בעל כרחם, היו כאלו שבחרו למות והיו כאלו שהתאבדו כפי עדותו של הראב"ן [רבי אליעזר בר נתן] "ומהם ששלחו יד בעצמם וקיימו 'אם על בנים רוטשה'" "המכנה המשותף לכולם – שהם נהרגו על קידוש ה', ועליהם כתוב בגמרא - הרוגי מלכות אין כל מלאך ובריה יכולה לשהות במחיצתן. ועליהם אמר דוד המלך "כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה" [תהילים מד].


חכמי ישראל לא ראו במצווה זו דבר של דיעבד, הגמרא מספרת כי כשהוציאו את רבי עקיבא להיהרג היה זה זמן קריאת שמע ורבי עקיבא החל לקרוא קריאת שמע, תלמידיו  שנכחו ברגע קשה זה שאלוהו - עד כאן? ענה להם - כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה "ואהבת את ה' אלוקיך... ובכל נפשך" אפילו נוטל את נשמתך, ועתה שבאה לידי ולא אקיימנה? רבי עקיבא שנהרג זקן ושבע ימים אמר כל ימי הצטערתי על פסוק זה, כי הוא היה חפץ כל ימיו לקיים מצווה חשובה זו ודאג מי יודע אם אזכה לכך, וכשרגע המוות שאליו ייחל וציפה הגיע היה מאושר, כי למות על קידוש ה' זה לא דיעבד אלא לכתחילה. 


ועליהם נאמר: מבשן אשיב – אשיב ממצולות ים. וניקיתי דמם לא ניקיתי וה' שוכן בציון.