יום שישי ה' בתשרי תשפ"ג 30/09/2022
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

טוגבק

 • לכו תחזירו אותם למסגרת עכשיו

  החופש של הילדים כבר הגיע לכם 'עד לכאן'? הם כבר חוזרים למסגרת מסודרת, רק צריך שהיא תהיה גם בריאה מספיק עבורם. איזה ילקוט לבחור, איך להאכיל אותם, מה למרוח בסנדביץ' ומתי לכבות אורות - המומחים משיבים

  להמשך...

צרכנות

מאמר

חג הפסח

ביום ט"ו לחודש ניסן יצאו בני ישראל מארץ מצרים. ביום זה תם השעבוד ובאה לקיצה מסכת סבל ועינוי בת מאתיים ועשר שנים. לזכר כך אנו חוגגים יום זה מידי שנה בחג הנקרא "חג המצות" או "חג הפסח" ובו סימנים רבים לשעבוד ולגאולה שאחריו

דוד סופר, ט"ו בניסן תש"ע - 30/03/2010 06:00
מצוות מרובות יש לליל ט"ו בניסן. ישנן מצוות עשה וישנן מצוות לא תעשה, ישנן מצוות מדרבנן וישנן מנהגים קדושים. ואף על פי שבעוונותינו הרבים חרב בית המקדש, ואין לנו קרבן פסח ולא זבח חגיגה, וממילא נתמעטו מצוות רבות התלויות בקרבנות אלו, אף על פי כן מרובות עדיין המצוות שאנו מקיימים אותם על שולחננו בגלות. ועוד נתווספו עליהם תקנות חכמים שתקנו לעשותם בזמן הזה לזכר מה שהיינו עושים בזמן שבית המקדש היה קיים.

ומכיוון שהמצוות מרובות, ואין לעשות כמה מצוות בבת אחת, על כן תקנו חכמים קדמונים לעם ישראל שיהיו עושים את המצוות של החג לפי סדר מסויים. וקבוע הוא הסדר הזה לכל ישראל בכל הדורות ואסור לשנותו. ומכאן שמו של לילה זה: "ליל הסדר".

בזמן הזה יש רק ארבע מצוות המיוחדות לליל הסדר [בנוסף לעוד מצוות השייכות אף בשאר החגים], שתיים מן התורה ושתיים מדברי חכמים. שתיים מהתורה: אכילת מצה וסיפור יצאת מצרים [הגדה]. שתיים מדברי חכמים: אכילת מרור ושתיית ארבע כוסות של יין [במהרה יבנה בית המקדש ואז אכילת מרור תהיה מהתורה, שכן מהתורה מקיימים מצווה זו רק עם קרבן פסח].

Flash 90
קערת ליל הסדר [צלם]

כדי לעשות זכר למצוות קרבן פסח וקרבן חגיגה שבטלו מאז חורבן הבית, תקנו חכמים עוד הרבה הלכות וקבעו מנהגים וסדרים לעשותם בלילה זה, והם: הקערה [עליה מונחים המרור, ירק אחר, מצה, חרוסת, קרבן פסח ובזמן הזה - בשר צלוי, וקרבן חגיגה ובזמן הזה - ביצה קשה], ההסיבה, אכילת כרפס וטיבולו ונטילת ידיים קודם האכילה, חציית מצה אחת והצפנת חלק ממנה לסוף הסעודה, נוסח קבוע להגדת סיפור יציאת מצרים, ברכה מיוחדת לאכילת מצה, טיבול המרור בחרוסת והברכה על אכילתו, כריכת מצה במרור, אכילת אפיקומן ואמירת הילולים. כל המצוות הנוהגות בלילה זה, וכן התקנות והמנהגים הבאים עם עשיית מצוות אלה - בכולם יש בהם הזכרת העבדות שהיינו בה קודם הגאולה והזכרת הגאולה שגאלנו ה' ממצרים.

חמשה-עשר סימנים יש לסדר: א. קדש - כוס יין שעליו עושים את הקידוש [והוא כוס ראשון לארבע כוסות]. ב. ורחץ - נוטלים ידיים קודם אכילת הכרפס [כיוון שדרכו לטובלו בשעת אכילתו לכן הוא מחוייב בנטילת ידיים אך ללא ברכה כדין דבר שטיבולו במשקה]. ג. כרפס - ירק שאינו מר ואוכלים אותו כדי לעשות שינוי ועל ידי זה ישאלו התינוקות. ד. יחץ - חוצים את המצה לשתיים כדי לעשות שינוי ועל ידי זה ישאלו התינוקות מה הסיבה. ה. מגיד - אומרים את סדר ההגדה כפי שכתוב ב"הגדה של פסח". [אחרי הגדה זו שותים כוס שניה של ארבע כוסות]. ו. רחצה - נוטלים ידיים בברכה קודם אכילת המצה כדין האוכל פת. ז. מוציא - ברכת "המוציא לחם מן הארץ" כדין האוכל פת. ח. מצה - ברכת "על אכילת מצה". ט. מרור - אכילת המרור בברכת "על אכילת מרור". י. כורך - כורך מצה ומרור [שכבר אכלם כמצוותם זה לחוד וזה לחוד] ואכלם עתה ביחד. י"א. שולחן עורך - יאכל סעודת יום טוב בשמחה ויוצא בזה ידי חובת שמחת יום טוב. י"ב. צפון - אחרי הסעודה יאכל מחצי המצה שהצפינה לאפיקומן. י"ג. ברך - ברכת המזון שלאחר הסעודה כדין האוכל פת. [אחרי ברכת המזון שותים כוס שלישית של ארבע כוסות]. י"ד. הלל - קריאת ההלל. [אחרי קריאתה שותים כוס רביעית של ארבע כוסות]. ט"ו. נרצה - מתפללים שלאחר עשיית הסדר כהלכתו, הקדוש ברוך הוא יזכנו אף לעשותו במהרה בירושלים הבנויה.

Flash 90
  אפית מצות[צלם]

Flash 90
אפית מצות [צלם]

ישנם עוד כמה פרטי דינים המיוחדים לליל הסדר. יין אדום - זכר לדם מילה ולדם הפסח, וזכר לדם שהיזו ישראל במצרים על שתי המזוזות והמשקוף, וזכר לדם התינוקות מישראל ששחט פרעה בכל יום  בכדי לרחוץ בדמם. שלוש מצות - הואיל והמצה היא "לחם עוני" ודרכו של עני היא בפרוסה מכיוון שחס הוא על פיתו ועל כן אנו חוצים מצה אחת לשתיים, ומשום כבוד הרגל צריך שתי מצות שלמות לברכת המוציא [לחם משנה], הרי שיחדיו הן שלוש מצות. חפזון - אכילת המצה והמרור צריכה להיות במהירות, זכר לחיפזון שבו יצאו ישראל ממצרים. חרוסת - תערובת של פירות מתוקים, בה טובלים את המרור בכדי להפיג במעט את הארס שבו. החרוסת עשויה מפירות שעם ישראל נמשלו אליהם, כגון רימון, תאנה, תמר, אגוז ועוד. זרוע וביצה - בזמן בית המקדש היה קיים היו על קערת ליל הסדר קרבן הפסח וקרבן החגיגה. בימינו שלא זכינו לכך, נותנים בשר צלוי זכר לקרבן פסח וביצה זכר לקרבן חגיגה.

כיוון שעיקר הלילה הוא לספר ביציאת מצרים, ומצווה זו כוללת אף את הילדים הקטנים ביותר, וכפי שהתורה כותבת: "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר" ו"כי ישאלך בנך מחר לאמר", לכן ממהרים בעשיית הסדר כדי להספיק זאת לפני שהם יירדמו. ומאותה הסיבה עושים שינויים ומחלקים קליות ואגוזים ועל ידי זה הם יבואו לשאול: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? ואין מצווה זו נוהגת רק בילדים קטנים, אלא אפילו בין גדולים וחכמים שיודעים את התורה כולה נוהגת מצווה זו. ואפילו אם הוא נמצא לבדו הוא שואל את עצמו - מה נשתנה הלילה הזה?

אין שיעור לחיוב של סיפור יציאת מצרים אלא "כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח", ולכן יש הנוהגים להיות ערים כל ליל הסדר ולספר בסיפור יציאת מצרים, וכן פסק השולחן ערוך [סימן תפ"א סעיף ב'] - "חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח וביציאת מצרים ולספר בניסים ונפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו עד שתחטפנו שינה".