יום חמישי ה' בטבת תשפ"ב 09/12/2021
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

טוגבק

 • לכו תחזירו אותם למסגרת עכשיו

  החופש של הילדים כבר הגיע לכם 'עד לכאן'? הם כבר חוזרים למסגרת מסודרת, רק צריך שהיא תהיה גם בריאה מספיק עבורם. איזה ילקוט לבחור, איך להאכיל אותם, מה למרוח בסנדביץ' ומתי לכבות אורות - המומחים משיבים

  להמשך...

צרכנות

מאמר

הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנא זצ"ל

רבי יצחק אלחנן היה רבה הראשי של קובנה שבליטא ונחשב כאחד מגדולי האחרונים ולגדול הפוסקים שבדורו.

דוד סופר כ"א באדר תש"ע - 07/03/2010 06:01
רבי יצחק אלחנן נולד בשנת תקע"ז לאביו רבי ישראל איסר בעיירת "ראש" [בלרוס. אז, רוסיה]. אביו, שכיהן כרב העיירה, לימדו בילדותו וכאשר הבחין בגאונותו התייחס לכך בביטול בכדי שלא תזוח דעתו של הנער עליו. הנער יצחק אלחנן התמיד בלימודו מתוך אהבה עזה ובפרט במקצועות ההלכה.

טרם הגיעו לגיל מצוות, וכבר הציעו השדכנים לאביו בנות עשירות ומיוחסות. רבי יצחק אלחנן השתדך עם בת עשירים מהעיר וולקוביסק, אך כאשר הוזמן לביתם השידוך התבטל, היות והתנהגותו של רבי יצחק אלחנן בעת אכילת מרקחת שהוגשה לשולחן, לא מצאה חן בעיני הבחורה ואמה. למשמע דברי רבה של וולקוביסק הגאון רבי בנימין דיסקין ש"אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה שאוהב תלמיד צורב זה את התורה בוז יבוזו לו", אמרה אחת מנשות עשירי העיר לבעלה "תורת ה' אשר בפי בחור צעיר זה, מתוקה ויקרה היא מכל מיני מרקחת", ולקחה אותו כחתן לביתם.

אחר נישואיו היה רבי יצחק אלחנן סמוך על שולחן חותנו ואת כסף הנדוניה מסר לאחד מעשירי העיר אשר לאחר תקופה מה ירד הלה מנכסיו, אולם רבי יצחק אלחנן לא שעה להפצרותיה ותחנוניה של רעייתו להפסיק לזמן מה את לימודו וללכת לעשיר ההוא על מנת להציל את מה שניתן מכספי הנדוניה. כאשר סיפרה על כך לאביה, השיב לה כי תניח לו לעסוק בתורה שכן "טוב לי תורת פיו שעה אחת מכל הנדוניה".

רבי יצחק אלחנן הוסמך לרבנות על ידי רבי יצחק חבר מטיקטין ובשנת תקצ"ח, בהיותו כבן עשרים ואחת שנים בלבד, החל לכהן כרב בעיר זבלין. בשנת ת"ר עבר לבערזא ולאחר כשבע שנים לנישוויז. באחד הימים, אחד מבעלי הדין שלא קיבל את פסיקתו, תבע אותו בערכאות של נכרים בעיר קוברין, ובמשך חודשים רבים הוצרך רבי יצחק אלחנן להגיע לדיונים בבית המשפט. עם היוודע דבר זה לקהילת נובהרדוק השתדלו המה לפעול ברשויות למענו ולאחר שזוכה במשפט ביקשוהו כי יאות לקבל על עצמו את משרת הרבנות בעירם. קהילת נישוויז ניסתה למנוע את עזיבתו, אך באחד הימים הגיעו שני אנשים לביתו וביקשוהו להתלוות אליהם לעיר הקרובה בכדי לדון בסכסוך ציבורי. רבי יצחק אלחנן עלה על העגלה ושקע בלימוד התורה, לאחר נסיעה של יממה, בכ"ח לחודש אייר שנת תרי"ב, הגיעו לעיר נובהרדוק והודיעו לו כי הוא נתקבל כרב וראש אב בית דין ולא יאפשרו את יציאתו עד שבני ביתו יצטרפו אליו.

משנת תרכ"ה ואילך שימש רבי יצחק אלחנן כרבה הראשי של קובנה שבליטא. רבי יצחק אלחנן שימש כעמוד ההוראה של העם היהודי. מכל קצוות תבל הריצו אליו שאלות בכל מקצועות ההלכה, ורבי יצחק אלחנן השיבם את המעשה אשר יעשון. בעיקר התפרסם רבי יצחק אלחנן בתשובותיו הרבות להתרת עגונות ובעוצמת "כח דהתירא" שהיה לו. ואם ברוב תשובותיו בכלל הנושאים היה נוטה בסופו של דבר להקל [היתר קטניות בפסח בשעת הדחק, היתר מכירה בשנת השביעית, ועוד], קל וחומר בן בנו של קל וחומר כאשר מדובר בעגונות.

בספרו "עין יצחק" חלק א' יש שבעים שאלות על עגונות ובכולם הוא מסיק להקל חוץ מאחת בלבד!!! לא בכדי ספד לו אחת מגדולי ישראל כי "בנות ישראל אל שאול בכינה". דרכו בהתרת העגונות היתה שלא להתיר את המקרה הספציפי עליו נשאל, אלא להמציא יסודות חדשים של היתר כדי שמהם יהיה יתד ופינה לעגונות אחרות במקרים אחרים.

כשבוע לפני פטירתו באמצע הלילה קם רבי יצחק אלחנן ממיטתו התלבש ואמר: כאן, בכיס של הבגד ישנה שאלה לגבי  עגונה. הוא ביקש כי יביאו לו ספרים, עיין בהם ולאחר זמן מה אמר: ברוך ה', היא מותרת.

כאשר קיבל רבי יצחק אלחנן מכתב מאמריקה ובו תיארו אותו כ"רבן של כל בני הגולה" הצטחק ואמר: עד כמה טועים אחינו היושבים במרחקים, הם חושבים אותי לרבן של כל בני הגולה אך הממשלה כאן שמכירה אותי היטב, מכירה בי כמשגיח על ענייני הכשרות בלבד וכך אני רשום אף בפנקס הקהילה. אולם קהילת קובנה שהכירה בו כרבה, הקציבה לו משכורת הגונה ועל כל הגיבה אשתו: הרבנות כאן היא טובה מאד, אך משיגים את הלחם לאכול בזמן שכבר אין שיניים...

רבי יצחק אלחנן נודע באהבתו הרבה לכל יהודי. הוא אמר כי התורה וישראל הם חד, וכשם שהתורה פסולה אם מחקו בה אות אחת בלבד, כך כשרוצים להוציא מכלל ישראל יהודי אחד ויהיה זה הגדול שבגדולים או מקושש עצים ביום השבת כבר אין האמונה שלימה ותמימה. כאשר היה צריך לבקש מעשירי קובנה איזו שהיא טובה עבור עניי העיר, הוא היה הולך בעצמו לביתם. הוא הירבה בעשיית שלום בית וייעוץ בעניינים שונים לבני קהילתו.

רבי יצחק אלחנן נלחם נגד חוקי הרוסים שנגדו את תורת ישראל כגון בחינה בשפה הרוסית למורים יהודים, איסור שחיטה כשרה ואספקת בשר כשר. רבי יצחק אלחנן היה הרב היחידי שהוזמן לועידת המנהיגים היהודים שהתקיימה בפטרבורג. שמו הגדול הלך לפניו בכל העולם היהודי ולאו דווקא זה האירופאי. כאשר שלח מכתב לרבה של לונדון בו התלונן על מצב יהודי רוסיה, התקיימו הפגנות רבות למענם באיטליה, אנגליה, ארצות הברית וצרפת.

רבי יצחק אלחנן נפטר בגיל שבעים ותשע ביום כ"א לחודש אדר שנת תרנ"ו. הוא השאיר אחריו ברכה את ספריו "באר יצחק", "נחל יצחק" ו"עין יצחק". מספרים, כי כאשר רבי יצחק אלחנן הוציא את אחד מחיבוריו לאור הוא שמח שמחה יתירה. את פשר שמחה זו הוא הסביר לנוכחים כי בילדותו הוא לא אהב ללמוד ותמיד מצא תירוצים להיעלם מהחיידר. לילה אחד בשכבו על מיטתו, כאשר הוריו חשבו כי בנם כבר נרדם, הוא שמע אותם אומרים אחד לשני כי חבל על השנים הללו שעוברות עליו לבטלה, עדיף שנלמד אותו איזשהו מקצוע כמו נגר או חייט וכך לפחות הוא יהיה בעל הבית טוב, ילמד קצת משניות אחרי תפילת שחרית, קצת "עין יעקב" בין מנחה למעריב ויפריש ממעותיו לצדקה.

דברים אלו נענעו את אמות הסיפים בנפשו ומיני רגע זה קיבל על עצמו ללמוד בהתמדה גדולה. תארו לכם, הסביר לנוכחים, שהייתי יוצא כפי מה שחשבו הורי, הלא ברגע שהייתי מגיע לעולם האמת, בטוח בצדקתי ובניקיון כפי, מצפה לקבל את חלקי שבגן עדן. אך הנה, מכריזים שם בבית דין - יצחק אלחנן לגיהנום!!! יצחק אלחנן רוצח!!! והיו מנמקים לי את פסק הדין: אמנם הייתי בעל הבית טוב, ולוואי שכל הבעלי בתים יהיו כמותך, אך תפקידך בעולם התחתון היה ללמוד תורה ללא הרף, לצמוח ולהיות גדול הדור ולהוציא חיבורים בהלכה שיאירו את עיני הלומדים. ואם כן, יצחק אלחנן הפשוט רצח את הגאון הגדול רבי יצחק אלחנן!!! אך עתה, סיים רבי יצחק אלחנן את דבריו ואמר, שזכיתי לגדול ולהוציא את חיבורי לאור עולם, שמח אני כי ניצלתי את ייעודי בעולם הזה.