יום חמישי כ"ח בכסלו תשפ"ב 02/12/2021
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

טוגבק

 • לכו תחזירו אותם למסגרת עכשיו

  החופש של הילדים כבר הגיע לכם 'עד לכאן'? הם כבר חוזרים למסגרת מסודרת, רק צריך שהיא תהיה גם בריאה מספיק עבורם. איזה ילקוט לבחור, איך להאכיל אותם, מה למרוח בסנדביץ' ומתי לכבות אורות - המומחים משיבים

  להמשך...

צרכנות

מאמר

רבי שבתי כהן זצ"ל - הש"ך

בתוך התקופה הסוערת של "גזירות ת"ח ות"ט" חי ופעל הש"ך - רבינו שבתי הכהן אשר היה אחד מגדולי ההוראה, וספרו "ש"ך" על השולחן ערוך התקבל בכל תפוצות ישראל.

דוד סופר א' באדר תש"ע - 15/02/2010 06:02

רבי שבתי הכהן נולד לאביו רבי מאיר בשנת שפ"ב ב"אמסטיביו" שם כיהן אביו ברבנות. עוד בעודו ילד הפליא רבי שבתי את כל יודעיו בזכרונו ובתפיסתו המהירה, אביו התחיל ללמדו את התלמוד ומפרשיו. מבין רבותיו אפשר למנות את רבי יהושע העשל בן רבי יוסף בעל ה"מגיני שלמה" [סבו של ה"פני יהושע"] ורבי יהושע העשל בן רבי יעקב הידוע בכינויו "הרבה ר' העשיל".

לאישה נשא רבי שבתי את נינתו של הרמ"א ביתו של רבי וואלף. אחר חתונתו ישב רבי שבתי בעיר ווילנא המעטירה, ורבניה צירפו אותו לבית דין של רבי משה לימא בעל ה"חלקת מחוקק", וזאת, למרות גילו הצעיר.

בשנת ת"ח ות"ט באו ימים קשים על עם ישראל. קהילות שלמות הושמדו ונעקרו ממקומן בפולין ובליטא. השמועות המרות על ההריגות האכזריות מערי השדה דכדכו את נפשו של רבי שבתי והוציאו אותו משלוותו. את מר-שיחו הוא שפך בקינותיו שחוברו ליום כ' סיוון. את העדויות ההיסטוריות על כל התלאות והצרות שעברו על היהודים הוא כתב בספרו "מגילת עיפה". כעבור מספר שנים באו הפורעים לעיר מגוריו של רבי שבתי- ווילנא. רבי שבתי ברח ללובלין ומשם לביהם ומשם למהרין.

לא ארכו הימים ובראש חודש אדר שנת תכ"ג יצאה נשמתו בטהרה והוא טרם הגיע לגיל ארבעים ושתיים.

בימי חייו הקצרים של רבי שבתי הוא הספיק להוציא חיבורים אותם ניתן להגדיר כרבים בכמות ורבים באיכות. בגיל עשרים וארבע בלבד, הוא חיבר את "שפתי כהן" [ש"ך] על שולחן ערוך חלק "יורה דעה". בחיבור זה מבאר רבי שבתי את השולחן ערוך ומכריע בין דעת המחבר לדעת הרמ"א ומשתדל, עד כמה שניתן, להשוות את דעותיהם. פעמים מסויימות הוא אינו בוחל מלדחות הן את המחבר והן את הרמ"א. בהקדמתו לחיבורו זה הוא מעיד על עצמו שהוא יגע בזה יגיעות רבות, וחזר על דבריו מאה ואחת פעמים עם חברים מקשיבים. באותה שנה שנדפס ה"שפתי כהן" נדפס גם כן ה"טורי זהב" [ט"ז] על "יורה דעה" מרבי דוד בן שמואל הלוי. כאשר ראה רבי שבתי את ה"טורי זהב" הוא חיבר עליו השגות בשם "נקודות הכסף" על שם הפסוק בשיר השירים: "תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף". חלק מן ההשגות הגיעו לידיו של בעל הט"ז שענה עליהם בקונטרס "דף אחרון" [חיבור זה נדפס בסוף הספר טורי זהב]. אולם רבי שבתי סתר את כל תשובותיו בחיבורו "קונטרס אחרון".

למרות חילוקי הדעות הקשים ביניהם, מתנצל רבי שבתי בתחילת חיבורו "נקודות הכסף", מודיע את אהבתו הרבה לבעל הט"ז, ומתגאה בעובדה כי זכה לארחו בביתו, וכיבדו כבוד גדול עד למאד, ושהוא "נישקני בראשי ושמח בי כשמחת בית השואבה". וועד ד' ארצות נתן את הסכמתו לחיבורו "נקודות הכסף", מה שאומר כי הלכה כמותו. אך מפני כבודו של בעל הט"ז לא דחה רבי שבתי את דברי הט"ז אלא רשאי הבוחר לבחור מבין שניהם. הלכה למעשה פסקו פוסקי פולין וליטא כרבי שבתי ופוסקי אשכנז כבעל הט"ז.

ספרו השני של רבי שבתי הוא "שפתי כהן" על שולחן ערוך חלק "חושן משפט". בחיבור זה מפרש רבי שבתי את השולחן ערוך ובו בזמן הוא אוסף שיטות כל הראשונים והאחרונים ומעביר אותם תחת שבט הביקורת, בחריפות יתירה, בביטחון ועוז ללא חשש, הוא סותר וסולל לו דרכים חדשות. פעמים הוא סותר את כל השיטות שהביא ויוצר לו שיטה חדשה משלו. פעמים שהוא סותר הן את המחבר והן את הרמ"א על אף שהם מיוסדים על הראשונים כדוגמת הרמב"ם והרא"ש. בחיבור זה מאריך רבי שבתי עד מאד, וניכרים בו סימני עריכה ראשונים וכתיבה בחיפזון, שכן חיבור זה נכתב בשנות הגלות של רבי שבתי.

רבי יוסף חיים דוד אזולאי [החיד"א] כותב כי רבי שבתי ידע את "שם המציאה" דהיינו, שם קדוש לכוון בו ולמצוא את הבקיאות שרוצה. על חיבורו ביורה דעה נכתבו פירושים רבים והמפורסמים שבהם הם "פרי מגדים" לרבי יוסף תאומים ו"חוות דעת" לרבי יעקב מליסא. על חיבורו בחושן משפט נכתבו פירושים רבים והמפורסמים שבהם הם "קצות החושן" לרבי אריה לייב הלר ו"נתיבות המשפט" לרבי יעקב מליסא. עוד חיבור יסודי של רבי שבתי הוא "תקפו כהן" על ענייני תפיסה ומוחזקות. חיבור גדול זה נעשה בחודש אחד, חודש טבת שנת טבת [תי"א]. רבי יהונתן אייבשיץ קיצרו ב"קיצור תקפו כהן" והוסיף עליו פירוש משלו. על חומר העניין של נגיעה בדבר למד רבי שבתי ממעשה שהיה עמו. מעשה שארע ופעם אחת היה דין תורה בין רבי שבתי ליהודי אחד. לא היה אף דיין שהעז לדון את רבי שבתי. מה עשו? הלכו לעיר רחוקה למקום אשר שמעו של רבי שבתי לא הגיע. בפסק הדין יצא רבי שבתי חייב. לתמיהתו אצל הרב מניין הוציא פסק זה, ענה לו הרב שישנו כזה ש"ך מפורש... אז אמר הש"ך שאדם כל כך קרוב אצל עצמו, שהרי פסק שהוא כתב נעלם ממנו כאשר זה נגע אליו באופן אישי.

השמועות שהתהלכו סביב אישיותו של רבי שבתי מעידות על ההערצה הגדולה שהעריץ אותו העם. אחת מהן מספרת כי פעם טייל רבי שבתי, תפוס מחשבות ועסוק בפלפולי התורה ולא הרגיש שהוא מתקרב לקצה הר תלול ולרגליו פעורה תהום עמוקה ואך כפסע בינו לבין המוות. ברגע שעמד על עברי פי פחת ורצה להמשיך את דרכו, נעשה נס והתקרב ההר שממולו ורבי שבתי עבר בלי כל תקלה ומכשול...