יום שני י"ח בסיון תשפ"ד 24/06/2024
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

הצטרף לרשימת תפוצה

נא הכנס מייל תקני
הרשם
הצטרפותכם לרשימת התפוצה – לכבוד היא לנו, בקרוב יחד עם השקתה של מערכת העדכונים והמידע תעודכנו יחד עם עשרות אלפי המצטרפים שנרשמו כבר.
בברכה מערכת 'עולם התורה'

פרשת שבוע

נזכרים ונעשים

אכן, אותה אזהרה יש בה תועלת נוספת, שלא רק לאותה שעה יזכור את המוטל עליו, אלא שעל ידי פחדו ומוראו מתוצאות מעשיו יחקק הדבר במדעיו ולא ישכחנו לעולם.

הרב חיים ברים ג' באלול תשס"ט - 23/08/2009 03:48

כל המצות כולן עיקר חיובן בארץ, כמו שנאמר "אלה החקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ", שכבר הזכירו רז"ל כי מטרת עשותינו אותן בחוץ לארץ, הוא כדי שלא נשכחם כשנחזור לארץ, כמו שאמרו רז"ל על הפסוק "ושמתם את דברי אלה על לבבכם" - אף לאחר שתגלו היו מצויינין במצות, הניחו תפילין עשו מזוזה, כדי שלא יהיו עליכם חדשים כשתחזרו לארץ. וכן הוא אומר (ירמיה לא) "הציבי לך ציונים" (רבינו בחיי, דברים טו י).

כלומר, היות וממוגבלותיו של הגוף הגשמי הוא שישכח האדם כל דבר שאינו מרגיל עצמו בו, על כן מוטל על האדם לשַׁמֵּר את הרגילות בקיום מצוותיו יתברך אף בהיותו בגולה, בכדי שלא תשתכח עשייתן מישראל.

ומספר אפשרויות הן כיצד יחקק הזכרון בלב האדם. אם על ידי השינון והחזרה המתמדת, ואם על ידי מילתא דתמיהה הנחקקת עמוק בלבו של האדם, או כל דבר שחשוב הוא בעיני האדם ועל ידי כך זוכרהו. כך מוצאים אנו לחז"ל שאמרו (ברכות דף לא ע"א) "אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרהו". כלומר, בעיני חכמינו אין חשוב יותר מדבר הלכה וכיון שכך אין לך זכרון חזק ועמוק יותר מהיפרדות בדבר הלכה.

כאשר רצה הקב"ה להזהיר את אהרן הכהן על איסור הכניסה בכל עת לקודש הקדשים, נאמר בתורה שהזהירו "אחרי מות שני בני אהרן". מסביר רש"י במשל, לחולה שציוהו הרופא לא לאכול מאכל מסויים, בא רופא נוסף וציוהו ציווי זה בתוספת אזהרה: שלא תמות כדרך שמת פלוני! ודאי הוא כי האזהרה שהוסיף הרופא על דבריו היא זו שמרתיעה את החולה מללכת בשרירות לבו. אכן, אותה אזהרה יש בה תועלת נוספת, שלא רק לאותה שעה יזכור את המוטל עליו, אלא שעל ידי פחדו ומוראו מתוצאות מעשיו יחקק הדבר במדעיו ולא ישכחנו לעולם.

בפרשתינו נאמר "זכור את אשר עשה לך עמלק". תמה על מצוה זו רבי צדוק הכהן מלובלין, מה יתן ומה יוסיף שנזכור את פעולתו הרעה של עמלק ואיזה ריוח מעשִׂי יש במצוה זו. והסביר את הענין במשל, למלך שהיה לו פרדס נפלא ובו פירות משובחים, טובים למאכל ותאוה לעינים. בא אוהבו של המלך אל תוך הפרדס, קטף מן הפירות ואף קיצץ והשחית את עציו. אף את כלבו של שומר הפרדס גירה בעצמו, עד שנשכו ופצעו. מאותו יום ואילך, כל אימת שהיה המלך חפץ לשוב ולהזהירו שלא יוסיף לקלקל ולהשחית, אבל לא רצה להזכיר לו את חטאו בפירוש, היה מזכירו ואומר לו: זכור נא את אשר עשה לך הכלב! ומתוך שנזכר בעונשו נזכר בחטאו והיה נשמר מחטוא למלכו.

גם הקדוש ברוך נהג עם בני ישראל בדרך זו. לדבר בגנותם של ישראל לא אבה, אולם מאידך היה רוצה להזהירם על הדבר לבַּל ישובו לכסלה עוד, על כן הזכירם את הרעה אשר עשה להם עמלק בהילחמו עמהם וברופפו בכך את פחדם שהיה מוטל עד אז על כל העמים, ומתוך כך נרמזו וידעו את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו לטוב להם.