יום שני י"ח בסיון תשפ"ד 24/06/2024
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

הצטרף לרשימת תפוצה

נא הכנס מייל תקני
הרשם
הצטרפותכם לרשימת התפוצה – לכבוד היא לנו, בקרוב יחד עם השקתה של מערכת העדכונים והמידע תעודכנו יחד עם עשרות אלפי המצטרפים שנרשמו כבר.
בברכה מערכת 'עולם התורה'

פרשת שבוע

אהבת התוכחה

תניא, רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, אוהב את התוכחות. שכל זמן שהתוכחות בעולם נחת רוח בעולם טובה וברכה באה לעולם ורעה מסתלקת מן העולם.

הרב חיים ברים כ' בתמוז תשס"ט - 12/07/2009 05:00
בפרשתינו מתוודעים אנו להנהגה מעניינת ומפליאה. משה רבינו עומד ומוכיח את בני גד וראובן על כך שבאִי-רצונם ליכנס לארץ ישראל גורמים הם למורך בלב העם, הם זורעים פחד בלבבות ומניאים את העם מלעלות לארץ. טענותיו לכאורה לא היו מוצדקות, שהרי השיבוהו על דבריו והוכיחו זאת בהתנהגותם. אולם כמה מפליאה היא תגובתם, שלא ענו דבר וחצי דבר עד אחר שסיים להאשימם במסכת ארוכה וכואבת, ולא קטעוהו באמצע להסביר לו את טעותו או לפחות להציג את טיעוניהם האמיתיים, אלו ששכנעוהו בסופו של דבר בצדקת דרכם ומעשיהם.

מסופר בפי חסידים על בעל 'שפת אמת' מגור, שבהיותו ילד למד פעם עם חברו כל הלילה בהתמדה, ורק לפנות בוקר שכב לישון, והיה ישן עד מאוחר מן הרגיל. נכנס אצלו סבו, בעל ה'חידושי הרי"ם', והטיף לו שעה ארוכה דברי תוכחה ומוסר, על אשר הוא מרבה בשינה ואינו משכים לקום וללמוד תורה. השפ"א הקשיב לדברי המוסר הקשים בתשומת לב מרובה ולא הפסיקו אפילו במלה אחת כדי להתנצל ולהצטדק.

חברו שהיה באותו מעמד השתומם מאד, ולאחר מכן שאלהו: היתכן? מדוע החרשת ולא אמרת לסבך כי היית ער כל הלילה ולמדת תורה? השיב לו בעל השפ"א: לא רציתי להפסיק את סבא באמצע דבריו, למען אשמע מפיו עוד דברי מוסר... ובדברו נטל חומש, דיפדף בו והראה לחברו את הפסוקים בפרשת מטות אודות תוכחתו של משה רבינו ותשובתם של בני ראובן וגד.

"אם מלכתחילה" - אמר, "היה בדעתם של בני גד ובני ראובן לעבור את הירדן ולהחלץ למלחמה, הרי היה להם לומר זאת מיד כשהתחיל להטיף להם מוסר ולא להמתין עד אשר יסיים את תוכחתו הגדולה שהיתה מלאה ביטויים חריפים ביותר: "תרבות אנשים חטאים", "כי תשובון מאחריו ושחתם לכל העם הזה" ועוד כהנה, אלא אין זאת כי חבל היה להם להפסיק את משה רבם, כי רצו להוסיף ולשמוע ממנו דברי מוסר".

ומדוע באמת נהגו כן? מוצאים אנו לחכמינו שאמרו: "ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב". תניא, רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, אוהב את התוכחות, שכל זמן שהתוכחות בעולם נחת רוח בעולם טובה וברכה באה לעולם ורעה מסתלקת מן העולם.

אבל כיצד ישכנע אדם את עצמו שהתוכחה טובה היא? ביאר ה'שפת אמת' (פרשת דברים, שנת תרמ"ב): וזה עיקר פירוש 'אוהב את התוכחות', להאמין כי הוא מאהבה. כשיודעין שהמוכיח אוהב נאמן הוא, מקבלין התוכחה.

כלומר, עצם הידיעה שמי שהוכיחני אוהב אותי, מעניק לאדם את אפשרות קבלת התוכחה בהבנה, באופן שנופלים הדברים על לב שומע ופועלים את פעולתם בשינוי לטובה.

ונכונים הם הדברים בכל מצב ולכל ענין, אולם אצל בני גד וראובן, שכאמור התנחלו מחוץ לארץ ישראל, יתכן שיש סיבה נוספת לכך שלא הפסיקו את משה רבינו בדבריו, אלא סבלו תוכחתו בדומיה ואהבה. שכתב רבינו יהודה החסיד (ספר חסידים, סימן לב): "וכל איש שאוהב את הצדקות; אוהב את התוכחות; אוהב את גמילות חסדים; מכניס אורחים ומתפלל תפלתו בכוונה, אפילו דירתו בחו"ל, אינו רואה דין חיבוט הקבר. ואפילו דינה של גיהנם אינו רואה".

משמע כאן שהדר בחוץ לארץ יותר יש לו לחשוש מן הדר בארץ ישראל, אבל על ידי אהבת התוכחה חוסך הוא אף זאת, אם כן מובן היטב עד כמה היו צריכים להנהגתם זו, לא רק לקבל תוכחה אלא אף לאהוב אותה, שבזה יוטב להם בכל העתים לטוב להם כל הימים.