יום שישי ב' בניסן תשפ"ג 24/03/2023
חפש

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

חדשות

חברות הסלולאר יידרשו לשתף את המתחרה הסלולארי הנוסף בתשתיות

המפעיל הסוללארי החדש שיחל לפעול לאחר מכרז שיערוך משרד התקשורת, ישתמש בתשתיות הקיימות של חברות הסלולאר המתחרות ויוכל לספק מיידית קליטה איכותית

יהודה שפיגל, י"ג בניסן תש"ע - 28/03/2010 13:06

המפעיל הסלולארי החדש, שיכנס לשוק לאחר מכרז שיערוך משרד התקשורת, לא יסבול מקשיי קליטה. בתחילת דרכו, יוכל לעשות שימוש בתשתיות של המפעילים המתחרים, כך שכבר עם היכנס המפעיל לשוק, יוכלו לקוחותיו ליהנות מקליטה טובה, שתקל גם את קליטתו של המפעיל בשוק.


לקראת המכרז המתוכנן, מבקש משרד התקשורת לחייב את החברות הסלולאריות לאפשר למפעיל סלולארי חדש ומפעילים סלולאריים אחרים, לעשות שימוש באתרים הסלולאריים שלהן.

לשם כך, משרד התקשורת בוחן בימים אלה באמצעות שימוע האם וכיצד לחייב חברה סלולארית לאפשר שימוש באתרים סלולאריים שלה לחברה סלולארית אחרת, זאת בהתאם לסמכות שר התקשורת על פי סעיף 5 לחוק התקשורת.

בחינה זו מתקיימת בין היתר על רקע הצפי לפריסת רשת התקשורת החדשה של הזוכה במכרז המשולב, העתיד להתפרסם, למתן רישיון סלולארי למפעיל חדש והרחבת רישיון סלולארי קיים, וכן על רקע הקשיים התכנוניים בשימור ופיתוח רשתות התקשורת הקיימות.

בהמשך להחלטת הממשלה בעניין הגברת התחרות בתחום הטלפוניה הניידת, מינה שר התקשורת משה כחלון ועדת מכרזים למכרז משולב למתן רישיון סלולארי למפעיל חדש והרחבת רישיון סלולארי קיים.

וועדה זו מגבשת בימים אלה את תנאי המכרז אשר במסגרתו יוקצו לזוכה תדרים בתחום ה- 2.1 גה"ץ בהתאם לעקרונות המכרז המתגבשים, ומטעמים תחרותיים, צפוי כי יורשו להשתתף במכרז מפעיל חדש וחברת מירס תקשורת בע"מ וכי המפעילים הסלולאריים הקיימים האחרים לא יורשו להשתתף במכרז.

במסגרת תנאי המכרז המתגבשים צפוי עוד כי זוכה במכרז יידרש תוך פרק זמן קצוב לפרוס רשת תקשורת בפריסה כלל ארצית. לצורך כך יידרש זוכה במכרז להקים מתקני שידור רבים. להערכת המשרד, על-מנת שיעלה בידו לספק שירותים

בכיסוי ובטיב בהתאם לדרישות שיקבע המשרד בעניין, ולאלה הניתנים על ידי החברות הסלולאריות הקיימות, יידרש הזוכה במכרז להקים רשת תקשורת סלולארית הכוללת כ- 2,100 אתרי שידור.

יש לציין כי בכוונת המשרד לאפשר לזוכה במכרז לעשות שימוש, לפרק זמן מוגבל, בנסיבות העניין, בנדידה פנים ארצית. זאת, על מנת שהזוכה במכרז יוכל לספק, ללקוחותיו שירות מלא כלל ארצי עוד במהלך התקופה הנדרשת להשלמת הפריסה של רשת הגישה.

בשנים האחרונות, נראה כי ההסדרה הנוגעת להקמת מתקני שידור מהווה חסם משמעותי בפרישה, בשימור ופיתוח רשתות התקשורת הסלולאריות, וזאת בשל הקשיים בכל הנוגע להקמתם של מתקני שידור. ראשית, יש לציין כי מדו"ח הצוות הבין משרדי בנושא מתקן גישה אלחוטית, עולה כי כבר היום ישנם קשיים משמעותיים בהקמת מתקני שידור בהתאם לתמ"א 36 א', בפרט באזורים עירוניים, וכי הקמת המתקנים במסלול זה נותנת מענה חלקי בלבד לצרכי רשתות התקשורת.

נמסר, כי השר ישקול הפעלת סמכותו לפי סעיף 5 לחוק לעניין מתן שירותי רט"ן על- ידי זוכה במכרז, באמצעות שימוש בתשתיות תקשורת של מפעילים קיימים (סלקום ישראל בע"מ, פלאפון תקשורת בע"מ פנים ארציים", בכפוף לכל דין. (roaming) ופרטנר תקשורת בע"מ), כגון בדרך של שיתוף אתרים ו"שירותי נדידה.

עוד נמצא כי ההליך לקבלת היתר בניה להקמת מתקן שידור נמשך בממוצע כ- 17 חודשים  וכי במהלך השנים 2006-2008 אושרו פחות ממחצית הבקשות להקמת . מתקני שידור בהיתר בניה באזורי בניה עירונית וכפרית יש לציין כי בימים אלה מתקיימים מספר תהליכים מקבילים, על ידי גורמים מסדירים שונים, שבמסגרתם נדונה סוגיית הסדרת הקמתם של מתקני שידור סלולאריים אשר לדעת המשרד אף יכבידו יותר על הליך הקמתם של מתקני שידור אלה.

נראה כי הקשיים הקיימים כיום בהקמתם של מתקני שידור אינם צפויים לבוא על פתרונם הראוי בעת הקרובה, לא זו אף זו, נראה שלנוכח ההליכים הנוספים, יש חשש ממשי כי קשיים אלה עשויים אף להתעצם. שיתוף אתרים צפוי לקצר ולייעל
את ההליכים הנדרשים להקמת מתקני שידור.

בנוסף עשוי השיתוף עשוי לצמצם את ההשפעות הנופיות- חזותיות כתוצאה מהקמתם של מתקני שידור, ולהקטין את רמות הקרינה הבלתי
מייננת הנפלטת מאתרי השידור ומציוד הקצה.

קושי נוסף בכניסתו של מפעיל חדש הנוגע בפרט להקמת רשת הגישה באזורים עירוניים כרוך בכך שבאזורים אלו מוקמים מתקני שידור לרוב על מבני תעשיה, מסחר, מלונות, ציבור וכו', אשר פריסתם מוגבלת.

נוכח כל האמור לעיל סבור משרד התקשורת, כי יש מקום לבחון אמצעים אשר יסייעו לחברות הסלולאריות בפריסה, בפיתוח ובשימור רשתות התקשורת הסלולאריות לשם אספקת שירותים לציבור.

יש לציין כי המשרד קיים בדיקה ראשונית עם משרדי האוצר, הפנים, המשרד להגנת הסביבה והרשות להגבלים עסקיים בסוגיה שבנדון לאור ההיבטים השונים הכרוכים בשיתוף אתרים.