יום שישי ב' בניסן תשפ"ג 24/03/2023
חפש

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

חדשות

היפוך מגמה: עליה של 4.4% בתמ"ג במחצית השניה של 2009.

אחרי ירידה של 1.6% בתמ"ג במחצית הראשונה של 2009, מתהפכת המגמה ובמחצית השניה של השנה מזנק התמ"ג (התוצר המקומי הגלמי) ב-2.9%, כמעט פי 3.5 מהתקופה המקבילה ב-2008. היש סיבה למסיבה ?

שלומי מושאיוב ג' באדר תש"ע - 17/02/2010 12:26
התוצר המקומי הגלמי (תמ"ג), במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, עלה במחצית השנייה של שנת 2009 ב-2.9% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 1.6% במחצית הראשונה ועלייה של 0.8% במחצית השנייה של שנת 2008. ניתוח ההתפתחויות לפי רבעים מראה שהתמ"ג עלה ברבע הרביעי של 2009 ב-4.4%, לאחר עלייה של 3.0% ברבע השלישי ועלייה של 1.2% ברבע השני.

נתונים מנוכי עונתיות מתקבלים לאחר ניכוי השפעת העונתיות והשפעת חגים וימי פעילות מהנתונים המקוריים. יוזכר, שסדרות הסטטיסטיקה הכלכלית בארץ מתאפיינות באי סדירות גבוהה יחסית. מצב זה מקשה על ניתוח ההתפתחויות על סמך סדרות נתונים רבעוניים מנוכי עונתיות ועדיף לבחון את ההתפתחויות לפי תקופות ארוכות יותר.

העלייה בתמ"ג במחצית השנייה של 2009  מבטאת עליות בהוצאה לצריכהציבורית (3.2%), בהוצאה לצריכה פרטית (6.1%), בהשקעה בנכסים קבועים (1.9%) וביצוא הסחורות והשירותים (11.2%). זאת, על פי אומדנים מוקדמים לחשבונות הלאומיים למחצית השנייה של 2009 שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

להלן פירוט של האומדנים, לאחר ניכוי השפעת העונתיות במונחי שיעור שנתי: יבוא הסחורות והשירותים עלה במחצית השנייה ב-8.5%, כך שכלל המקורות שעמדו לרשות המשק במחצית השנייה של 2009 (מתוצר מקומי ומיבוא), עלו ב-1.9% בחישוב שנתי, לעומת ירידה של 2.5% במחצית הראשונה.

פירוט השימושים במקורות מראה שההוצאה לצריכה פרטית עלתה במחצית השנייה של 2009 ב-6.1% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 0.1% במחצית הראשונה. העלייה בצריכה הפרטית לנפש הסתכמה ב-4.2% בחישוב שנתי  לאחר ירידה של 1.6% במחצית הראשונה.

ההוצאה למוצרים בני קיימה לנפש עלתה ב-23.9% בחישוב שנתי לאחר ירידות של 20.9% במחצית הראשונה של 2009 ו-15.5% במחצית המקבילה אשתקד. במיוחד עלו רכישות כלי רכב לנפש – 37.2% לנפש במחצית השנייה, לאחר ירידה של 38.2% בחישוב שנתי במחצית הראשונה. ההוצאות לריהוט עלו ב-5.4% לנפש לאחר ירידה של 13.7% במחצית הקודמת. .רכישות ציוד למשקי הבית (מקררים, מכונות כביסה, מזגנים וכ"ד) עלו ב- 28.9% לנפש, לאחר ירידה של 7.8% במחצית הראשונה של 2009.

ההוצאה לצריכה פרטית למעט מוצרים בני קיימה לנפש עלתה במחצית השנייה של 2008 ב-2.4% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 0.6% במחצית הראשונה. עלייה זו מבטאת עלייה של 4.1% בהוצאה לנפש על מזון משקאות וטבק, 4.2% בהוצאה לנפש על שירותים שונים (שירותי תחבורה ותקשורת, שירותים אישיים וכן שירותי חינוך, בריאות, תרבות ובידור וכו') 20.9% בהוצאה לנפש על נסיעות לחו"ל, 10.0% בהוצאה לנפש על הלבשה, הנעלה וחפצים אישיים, 15.8% בהוצאה לנפש על מוצרי תעשייה שונים (צרכי משק בית, ספרים , מוצרי בידור ותרופות ותמרוקים), ושל 2.7% בהוצאה לצריכה פרטית לנפש על דלק מים וחשמל.

ההשקעה בנכסים קבועים (ההשקעה בבתי מגורים והשקעות ענפי המשק בבנייה, בציוד וכלי תחבורה) עלתה במחצית השנייה של שנת 2009 ב-1.9% בחישוב שנתי, אחרי ירידה של 7.9% במחצית הראשונה של 2009 וירידה של 10.7% במחצית המקבילה אשתקד.

ההשקעה בענפי המשק השונים, למעט אוניות ומטוסים, עלתה במחצית השנייה של שנת 2009 ב-3.4% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 14.1% במחצית הראשונה. התפתחות זו, משקפת עלייה של 120.3% בחישוב שנתי, בכלי תחבורה יבשתיים לשימוש עסקי. עלייה זו באה לאחר ירידה בשיעור של 41.1%  בחישוב שנתי  במחצית הקודמת. ההשקעה במכונות וציוד עלתה ב – 0.7% בחישוב שנתי . ההשקעה בבנייה למגורים עלתה בשיעור של 3.3% בחישוב שנתי , לאחר עלייה של 6.3% במחצית הראשונה של 2009.

יצוא הסחורות והשירותים (ללא יהלומים וחברות הזנק) עלה, כאמור, במחצית השנייה של 2009 ב-6.4% בחישוב שנתי, זאת לעומת ירידות של 21.1% במחצית הראשונה ושל 3.9% במחצית השנייה של 2008. העלייה ביצוא מבטאת עלייה של 12.8% ביצוא תעשייתי ללא יהלומים ושל 92.0% ביצוא שירותי תיירות. לעומת זאת, נרשמה ירידהשל13.2% ביצוא שירותים ללא תיירות וכן ירידה של 21.3% ביצוא החקלאי. יצוא היהלומים – שנתון לתנודות חריפות ומושפע מהעברת יהלומים לעיבוד בחו"ל – עלה ב-56.1% בחישוב שנתי. סך יצוא הסחורות והשירותים כולל יהלומים עלה במחצית השנייה ב-11.2%. 

יבוא הסחורות והשירותים (למעט יבוא בטחוני, אוניות מטוסים ויהלומים), במחירים קבועים, עלה ב-9.4% בחישוב שנתי במחצית השנייה של שנת 2009, לאחר ירידה של 25.3% במחצית הקודמת. העלייה ביבוא במחצית השנייה של 2009 מבטאת עליות של 17.5% ביבוא סחורות, ו-22.9% בהוצאות  לנסיעות לחו"ל. יבוא שירותים אחרים, ללא נסיעות לחו"ל.ירד ב מחצית הראשונה של 2009 ב-12.9% בחישוב שנתי לאחר ירידה של 22.4% בחישוב שנתי, במחצית הראשונה של 2009.