יום ראשון י"ט באב תש"פ 09/08/2020
חפש

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

חדשות

משרד התמ"ת מקדם חקיקה צרכנית להגברת אכיפת חוקי העבודה

ועדת השרים לחקיקה אישרה שלוש הצעות חוק החשובות לציבור הצרכנים בישראל: טיפול בעובדי חברות כח אדם, סימון ומוצרים וביטול עסקאות מכח חוק המכר

דוד בטיטו ד' באייר תשס"ט - 28/04/2009 10:52
ועדת השרים לחקיקה אישרה אמש (ב') שלוש הצעות חוק מכוח "חוק רציפות בהצעות חוק", וכן את טיוטת חוק עובדים זרים, שהוגשו על-ידי שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר.
 
על-פי חוק הרציפות בהצעות חוק, הצעת חוק שעברה קריאה ראשונה בכנסת הקודמת ניתן להחיל עליה דין רציפות בכנסת שלאחר מכן. שר התמ"ת, בנימין בן אליעזר הגיש לאישור ועדת השרים לחקיקה שלוש הצעות חוק שעברו קריאה ראשונה בכנסת הקודמת וביקש כי הממשלה תודיע לכנסת על רצונה להחיל דין רציפות על אותן הצעות חוק.

מדובר בהצעות החוק הבאות:

הצעת חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם. ב-1 לינואר 2008 נכנס לתוקף סעיף 12א' לחוק הקובע שעובד של קבלן כוח אדם שהועסק אצל אותו מעסיק בפועל תקופה העולה על 9 חודשים רצופים ייחשב כעובד של המעסיק בפועל. הצעת החוק באה להחריג מהסדר זה את העובדים הזרים המועסקים על ידי קבלני כוח אדם בעלי היתר מיוחד למתן שירותי כוח אדם של עובדים זרים בענף הבניין, וזאת מאחר ובשנת 2005 נכנסה לתוקף שיטת העסקה ייחודית בתחום העובדים הזרים (שיטת התאגידים) אשר מאפשרת פיקוח הדוק על התאגיד, שהינו מעסיקו של העובד הזר, תוך שמירה על זכויותיו של העובד.

הצעת חוק הגנת הצרכן. הצעת החוק מבקשת לתקן מס' סעיפים בחוק, שקיים בהם חסר או ליקוי. כך למשל, החוק בנוסחו היום מסמיך את השר לקבוע הוראות בעניין גודל האותיות המינימאלי בחוזה אחיד. הצעת החוק מבקשת להרחיב את הסמכת השר כך שניתן יהיה לקבוע הוראות בעניין גודל האותיות ואופן כתיבתן גם לגבי תנאי הכלול במידע אחר לצרכן כגון פרסומות.

תיקון נוסף לחוק, מרחיב את הסעיף המקנה לצרכן זכות לבטל עסקת מכר שנעשתה לגביה הטעיה או ניצול מצוקה, כך שהזכות תחול על כל עסקה, גם לרכישת שירות וגם לרכישת נכס ושפרק הזמן לביטול העסקה יהיה ארוך יותר כך במקום, שבועיים מיום הרכישה (בנוסח כיום) יהיה כתוב, תוך זמן סביר מהמועד שנודע לו על ההטעיה או ניצול המצוקה.

הצעת חוק להגברת אכיפה של דיני עבודה. בשנת 2006 הוקמה במשרד התמ"ת ועדת היגוי לנושא אכיפת חוקי העבודה וזאת לאור הפרות חוזרות ונשנות על הוראות חוקי העבודה ותוך תפיסה כי אכיפה יעילה של שכר וזכויות סוציאליות, היא דרך ראויה להילחם במימדי העוני. חלק מהמלצות הועדה שכללה את נציגי אגף תקציבים, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים והסתדרות העובדים הכללית החדשה, באו לידי ביטוי בהצעת חוק זו הקובעת בין השאר, הנהגת הליך מנהלי של עיצום כספי בשל הפרות חוקי העבודה, בצד האחריות הפלילית והאזרחית הקיימת כיום, תיחום האחריות המנהלית, האזרחית והפלילית של מזמיני שירותים בענפי השמירה, הניקיון וההסעדה וכן, התערבות בחוזים שבין מזמיני שירות לבין קבלני שירותים בענפים האמורים על מנת למנוע מכרזי הפסד.

כאמור, אושרה בממשלה גם טיוטת חוק עובדים זרים שמטרתה העברת סמכויות בתחום עובדים הזרים ממשרד התמ"ת לרשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול וכן הרחבת הסמכויות של ממונה על זכויות עובדים זרים. באפריל 2008 התקבלה החלטת ממשלה להקים את הרשות ולהעביר אליה את יחידת הסמך לעובדים זרים שבמשרד התמ"ת. טיוטת חוק זו באה לערוך תיקוני חקיקה כדי לאפשר את השלמת העברת הסמכויות כך שהסמכויות המנהליות של משרד התמ"ת בעניין עובדים זרים יועברו לרשות. כמו כן נקבע ששר התמ"ת ושר הפנים בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה יקבעו את החלוקה של סמכויות האכיפה הפלילית בין הרשות למשרד התמ"ת תוך קביעת נהלים לתיאום.

הצעת החוק גם מבקשת לחזק את ההגנה על זכויות העובדים הזרים ועל כן מוצע להרחיב את תפקיד הממונה על זכויות עובדים זרים הפועל כיום במשרד התמ"ת ולהסדירו בחקיקה ראשית. הממונה יפעל כלפי מעבידים, מעסיקים בפועל ומתווכי כוח אדם לאכיפת זכויות העובדים הזרים לפי דיני העבודה והוא יהיה רשאי, בין היתר, להתערב בהליכים משפטיים ברשות בית המשפט.  

שר התמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר אמר כי הוא מקווה שהכנסת תאשר במהרה הצעות חוק חשובות אלו. "מטרת הצעות החוק היא לחזק את מעמדם וזכויותיהם של עובדים, עובדים זרים ושל ציבור הצרכנים בישראל".