יום שישי י"ז באב תש"פ 07/08/2020
חפש
 • טורקיה על המשט: תקרית בין ידידות

  דיפלומטים טורקיים שהגיעו לוושינגטון הסבירו, כי טורקיה תמשיך לנהל יחסים דיפלומטים קרובים עם ישראל, וכי היא רואה את תקרית המשט כ"תקרית בין ידידות". ההבהרה מגיעה על רקע אזהרתו של אובמה לארדואן

  להמשך...

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

הצטרף לרשימת תפוצה

נא הכנס מייל תקני
הרשם
הצטרפותכם לרשימת התפוצה – לכבוד היא לנו, בקרוב יחד עם השקתה של מערכת העדכונים והמידע תעודכנו יחד עם עשרות אלפי המצטרפים שנרשמו כבר.
בברכה מערכת 'עולם התורה'

יש לי מושג

למי שנורא דחוף לו...

התחליף לנגיף הקרוי על-שם 'דבר אחר' הינו 'שפעת מקסיקו', גם לטעמו של ה'דבר האחר' נמצא תחליף, מהו?

נ. ליברמן כ"ד בתשרי תש"ע - 12/10/2009 06:03
בנהרות דרום מערב אסיה - המזרח התיכון: ה'חידקל', ה'פרת' ו'כהרון' שבאיראן, מצוי דג ה'שאבוט'. (בעברית- שיבוטה) דג זה מזוהה על ידי ד"ר זהר עמר וד"ר ארי זיבוטפסקי מאוניברסיטת בר אילן, במגמת זיהוי בעלי חיים מקראיים בימינו, כדג ה'שיבוטא' המקראי.

נתון אשר מעורב בקביעה זו הינו העובדה, כי טעם מוחו של הדג, זהה לטעמו של בשר 'דבר אחר', לפי דבריהם של אוכלי חיה טמאה זו.

התייחסות לעובדה זו מצויה בדברי חז"ל, והיא דבריה של ילתא, בתו של ריש גלותא ואשת רב נחמן, אשר היתה בקיאה בתלמוד וטענה, כי לכל דבר איסור הציב הקב"ה בעולמו דבר היתר, שמהווה אפשרות לחוות את הדבר באופן המותר. את דג השיבוטא מביאה ילתא כמקביל המותר לאיסור של בשר 'דבר אחר', כפי שמופיע בתלמוד בבלי, מסכת חולין, דף ק"ט, עמוד ב': "אמרה ליה ילתא לרב נחמן מכדי כל דאסר לן רחמנא שרא לן כוותיה אסר לן דמא שרא לן כבדא... חזיר מוחא דשיבוטא" (אמרה לו ילתא לרב נחמן, כל מה שאסר הקדוש ברוך הוא התיר לנו כמותו: אסר לנו דם - התיר לנו כבד, חזיר - מח של שיבוטה)

דבריה אלו של ילתא, מובאים גם במקור נוסף, במדרש תנחומא, שמיני, י"ב, אך שם אינם מיוחסים לה: " יותר ממה שאסרתי לך התרתי לך... אסרתי לך את הדם, התרתי לך את הכבד שכולו דם, אסרתי לך את החזיר, התרתי לך את הדג ששמו שיבוטא, שהוא דומה לחזיר."

הדג שזוהה הינו דג ממשפחת הקרפיון, מזן ה'ברבוס', והוא כשר למאכל. אוכלי בשר 'דבר אחר' שטעמו ממנו טענו, כי אכן טעמם של שני המאכלים - זהה.

משקלו המרבי של הדג עומד על כ-60 קילוגרם.

ישנן דעות נוספות בקשר לזיהויו של ה'שיבוטא' התלמודי כיום, כאשר בעבר נטען כי הוא דג הקרפיון שמקורו בסין, וכיום ישנם המחשיבים אותו כדג 'משה רבנו' ויש שטוענים כי הוא דג ה'הליבוט'.

ה'פרי מגדים', רבי יוסף תאומים, מנושאי הכלים על ה'שולחן ערוך' (ה'תפ"ז, 1727 – ה'תקנ"ב, 1792)  טוען כי דג השיבוטא הינו 'עז הים', כפי שמובא בתוספות, מסכת עבודה זרה, ל"ט, ד"ה,  וכן  בתוספות (מסכת עבודה זרה, דף ל"ט, עמוד א').

"המנהיג בעיזא ושיבוטא מהו? מי אמרינן כיון דעיזא לא נחית בים ושיבוטא לא סליק ליבשה לא כלום עביד או דלמא השתא קא מנהיג" (מסכת בבא קמא, דף נ"ה, עמוד א').

'חמרא דימא שרי, תורא דימא אסור' וכן עז המים, שהיא בהמה גדולה הנמצאת בים שריא, היא הנקראת שיבוטא".

לפי חז"ל דג השיבוטא יחזור מגלות בבל רק בימות המשיח.