יום חמישי י"ג באדר תשפ"א 25/02/2021
חפש

בראי היום

 • חג הסוכות

  Nati Shohat

  חג הסוכות משופע במצוות רבות, מצוות סוכה מצוות ארבעת המינים ומצוות שמחת החג, מצוות חג זה חביבות ביותר על עם ישראל שמזיל מאונו והונו לקיים את מצוות החג בהידור.

  למאמר המלא...

מקומון

 • מי מתנכל למשרד התברואה?

  שמואל בן ישי - חדשות 24

  גורמים עוינים הציתו אש זדונית שכילתה את משרד אגף התברואה בעיריית ירושלים. המשטרה בודקת את הקשר בין המקרה למקרי האלימות האחרים שנראו בימים האחרונים בירושלים

  לכתבה המלאה...

נסיונות

 • וויתרתם? תקבלו

  לכתבה המלאה...

מקום ואתר

 • הכל אודות ים המוות

  Yechiel

  בימים האחרונים מנפץ מד"א את התובנה, לפיה אי אפשר לטבוע בים המלח, בגלל הציפה שבו. מסתבר שהסיבות לטביעה בו הן אחרות לגמרי, ורק השנה מת בו אדם אחד. יחיאל בראון מספר הכל אודות הקבר הכי נמוך בעולם. מרתק

  לכתבה המלאה...

כלכלה

מי הבנק שהגדיל הכנסות ב-56%?

בנק מזרחי טפחות הודיע על גידול של יותר מחמישים אחוז ברווחים ברבעון האחרון. מנכ"ל מזרחי טפחות, אלי יונס, מדבר על הכל בגאווה בלתי מוסתרת: אסטרטגיה נכונה, שיפור במהלכים הפנימיים

איתן פריד, י"ג בסיון תש"ע - 26/05/2010 19:11
בנק מזרחי טפחות מדווח השבוע את תוצאות הרבעון הראשון של 2010 ומציג רווח נקי של 172 מיליון שקל, עלייה של כ-56% לעומת הרבעון הראשון ב-2009. הרווח משקף תשואה על ההון העצמי של 10.8% לעומת 7.5% בתקופה המקבילה אשתקד ו-8.5% ב-2009 כולה.

אלי יונס, מנכ"ל מזרחי טפחות, מציין על רקע בנתונים המחמיאים (מלשון המחאה, כמובן, צ'ק בלע"ז א.פ.) כי תוצאות הרבעון מצביעות על המשך השיפור בפעילות הבנק תוך שמירה על רמת גידול בהכנסות וההוצאות בתוואי התוכנית האסטרטגית.

"ההתאוששות המסוימת במצב המשק לצד המשך השיפור בפעילות הבנק אפשרו לנו להגדיל משמעותית את הרווחיות מ-110 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2009 ל-172 מיליון ₪ ברבעון הנוכחי, וכן להציג תשואה דו-ספרתית של 10.8% על ההון העצמי, בהשוואה לתשואה של 7.5% ברבעון המקביל אשתקד ותשואה של 8.5% בשנת 2009 כולה" (10.4% בניכוי ההפרשה לתוכנית פרישה מרצון). דברי יונס.

הרווח מפעילות מימון הינו 630 מיליון ₪, לעומת 584 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד ומהווה גידול של 7.9%. ההכנסות מעמלות תפעוליות, הינן בסך 329 מיליון ₪, לעומת 309 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד ומהוות גידול של כ-6.5%. יחס ההון לרכיבי סיכון הינו 14.14% (הון רובד 1 - 8.0%)**לעומת 14.25% בסוף שנת  2009.

בתחום ההכנסה ניכר גידול של קרוב ל-8% ברווח מפעילות מימון – מ-584 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2009 ל-630 מיליון ברבעון הנוכחי וכן את העלייה של כ-6.5% בהכנסה מעמלות תפעוליות - מ-309 מיליון ₪ ברבעון הראשון אשתקד ל-329 מיליון ₪ ברבעון הנוכחי.

בד בבד, נרשם קיטון של למעלה מ-52% בהפרשה לחובות מסופקים – מ-119 מיליון ₪ ברבעון הראשון של 2009 ל-57 מיליון ₪ ברבעון הנוכחי. זאת, הודות לירידה בהפרשה לפי עומק הפיגור בגין משכנתאות ובהפרשה הנוספת לחובות מסופקים בגין חובות בעייתיים.

"במעבר לחישוב הלימות ההון במונחי באזל 2 ניתן ביטוי מיטבי לפרופיל הסיכון הנמוך המאפיין את הבנק, הודות למשקלן הגדול של הפעילות הקמעונאית בכלל וההלוואות לדיור בפרט, מסך תיק האשראי. נכון לסוף הרבעון הראשון עמד שיעור האשראי המכוון למשקי בית, כולל משכנתאות, על כ-68% מהיקף האשראי של הבנק בארץ. הלימות ההון הכוללת של הבנק - לאחר יישום הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא קבוצות רכישה, הגיעה בסוף הרבעון הראשון ל-14.14%, מתוכה הלימות הון רובד 1 של 8.0%, וטומנת בחובה עודפי הון גדולים שיוכלו לשמש למגוון צרכים ושימושים", אומר מנכ"ל הבנק אלי יונס.