יום שישי ט"ז באייר תשפ"ד 24/05/2024
Search
  • The Mission Continues

    As in the past so it remains today - we were and still are under the selfsame commitment to adhere to the directions of the Gedolei Yisrael, who stand guard against breaches of purity threatening our camp. When we were required to ask – we asked. When we were instructed to depart – we left. The moment we are summoned back to raise the flag, every other consideration is pushed to the side and we answer: We are ready!

    להמשך...

בראי היום

מקום ואתר

הצטרף לרשימת תפוצה

נא הכנס מייל תקני
הרשם
הצטרפותכם לרשימת התפוצה – לכבוד היא לנו, בקרוב יחד עם השקתה של מערכת העדכונים והמידע תעודכנו יחד עם עשרות אלפי המצטרפים שנרשמו כבר.
בברכה מערכת 'עולם התורה'

In News

Distributing Chanukah Gelt to the Children of Vizhnitz

An emotionally moving event was held in the Beis Midrash Gadol of Vizhnitz as the Rebbe shlita handed out Chanukah Gelt to the children.

Yochanan Weisberg 16/12/2009 13:30
There was a special emotionally moving event when thousands of Vizhnitz Talmudei Torah children gathered in the Beis Midrash Gadol in Kiryat Vizhnitz, Bnei Brak. They arrived from Bnei Brak, Jerusalem, Ashdod, Elad, Modi'in Illit, Petah Tikva, Beitar Illit, Tzfas, Haifa and Netanya.

The children sang Chanukah melodies for a long time. The pinnacle of the event was when the Vizhnitzer Rebbe shlita appeared in all his splendor. After the gathering the children received Chanukah Gelt that was blessed by the Rebbe shlita.

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
[צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

 

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית
 [צלם]

דוד שטרית