יום שישי ט"ז באייר תשפ"ד 24/05/2024
Search
  • The Mission Continues

    As in the past so it remains today - we were and still are under the selfsame commitment to adhere to the directions of the Gedolei Yisrael, who stand guard against breaches of purity threatening our camp. When we were required to ask – we asked. When we were instructed to depart – we left. The moment we are summoned back to raise the flag, every other consideration is pushed to the side and we answer: We are ready!

    להמשך...

בראי היום

מקום ואתר

הצטרף לרשימת תפוצה

נא הכנס מייל תקני
הרשם
הצטרפותכם לרשימת התפוצה – לכבוד היא לנו, בקרוב יחד עם השקתה של מערכת העדכונים והמידע תעודכנו יחד עם עשרות אלפי המצטרפים שנרשמו כבר.
בברכה מערכת 'עולם התורה'

In News

Hadlakah of Maran Hagaon Rabbi Ovadia Yosef Shlita

A photo gallery of Hadlakat Nerot Chanukah of Maran Hagaon Rabbi Ovadia Yosef shlita.

Aharon Roth 16/12/2009 11:55
The Sephardic community looks up to their Rav and teacher, Maran Hagaon Rabbi Ovadia Yosef shlita, who is their spiritual guide. At the same time tens of thousands of our Sephardic brothers are lighting their Chanukah candles, Maran Hagaon Rabbi Ovadia Yosef shlita is lighting his.

אריאל קציר
  [צלם]

אריאל קציר
  [צלם]

אריאל קציר
  [צלם]